Skip to main content

 

Great White Egret – Egretta alba